Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Podłączanie do uprzednio sparowanego urządzenia

Po włączeniu słuchawki spróbują się połączyć z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami. Upewnij się, że urządzenia znajdują się w zasięgu, a funkcja Bluetooth® jest w nich uruchomiona. enabled.

Jeśli urządzenie, z którym chcesz się połączyć, nie jest jednym z dwóch ostatnio podłączanych urządzeń, wykonaj poniższe czynności, by połączyć się z uprzednio sparowanym urządzeniem.

Przesuń przełącznik zasilania do symbolu Bluetooth i zwolnij go, aby sprawdzić, jakie urządzenie jest podłączone.

W ciągu dwóch sekund przesuń przełącznik zasilania do symbolu Bluetooth i zwolnij go ponownie, aby połączyć się z kolejnym urządzeniem z listy parowania słuchawek. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu Bluetooth.

Uwaga: Na liście parowania słuchawek można zachować maksymalnie osiem urządzeń Bluetooth®, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.