Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Połączenie z siecią Wi-Fi — alternatywna metoda konfiguracji

Za pomocą tej metody można skonfigurować system SoundTouch poprzez zalogowanie się do jego własnej, wbudowanej sieci Wi-Fi, a następnie nawiązanie połączenia z domową siecią Wi-Fi.

 1. Włącz system.
 2. Naciśnij przycisk SETUP u dołu pilota zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu Unify na telewizorze (Uwaga: jeśli menu się nie pojawia, upewnij się, że na telewizorze wybrano właściwe wejście).
 3. Wybierz opcję „Network Setup” (Konfiguracja sieci).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć system do sieci.
 5. Po nawiązaniu połączenia wykonaj następujące czynności, aby zakończyć proces konfiguracji:
 1. Zainstaluj i otwórz aplikację SoundTouch na swoim urządzeniu.
 2. Wybierz ikonę Menu (≡) w lewym górnym rogu.
  Uwaga: W przypadku komputerów stacjonarnych i tabletów, jeśli ikona Menu (≡) nie jest widoczna, wysuwane menu może być już otwarte.
 3. Wybierz „Settings” (Ustawienia).
 4. Wybierz „Add or Reconnect Speaker” (Dodaj lub ponownie podłącz głośnik)
 5. Wybierz opcję „Speaker Already Connected to Network” (Głośnik jest już podłączony do sieci) i wykonaj instrukcje w aplikacji.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.