Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Łączenie z siecią Wi-Fi®

Na pilocie naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk TV oraz przycisk przejścia do tyłu. Gdy wyświetlacz świeci się na pomarańczowo, oznacza to, że głośnik soundbar znajduje się w trybie konfiguracji Wi-Fi

W aplikacji Bose Music dotknij ikony słuchawki i głośnika w lewym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do ekranu My Bose

Na ekranie My Bose dotknij przycisku +, aby dodać system do konta

Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby połączyć się z głośnikiem i skonfigurować połączenie sieciowe Wi-Fi

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.