Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Sterowanie podłączonymi urządzeniami

Aby móc sterować innymi urządzeniami przy użyciu pilota zdalnego sterowania systemu Lifestyle®, wykonaj następujące czynności:

Włącz telewizor i wybierz w nim wejście wideo, do którego jest podłączony system Lifestyle®.

naciśnij na jednostce sterującej przycisk setup.

Setup

za pomocą przycisku strzałki w dół na pilocie podświetl opcję „[source] setup” (konfiguracja [źródła]), a następnie naciśnij przycisk ok, aby potwierdzić. ([source] (źródło) oznacza typ urządzenia, np. odtwarzacz blu-ray disc™, dekoder telewizji kablowej, konsolę do gier itp.).

za pomocą przycisku strzałki w dół podświetl opcję:

„set up the remote” (konfiguracja pilota) — jeżeli dysponujesz oryginalnym pilotem do urządzenia.

„manual remote code entry” (ręczne wprowadzenie kodu pilota) — jeżeli oryginalny pilot zdalnego sterowania urządzenia jest niedostępny lub sygnał w paśmie podczerwieni nie jest rozpoznawany przez system.

naciśnij przycisk ok i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pilot zdalnego sterowania przesyła polecenia do czujnika podczerwieni telewizora, umożliwiając korzystanie z dodatkowych funkcji. Po wybraniu telewizora jako źródła sygnału pilot zdalnego sterowania Bose® przesyła dodatkowe polecenia do czujnika podczerwieni telewizora. Jeżeli zaprogramowano prawidłowy kod, naciśnięcie przycisków pilota zdalnego sterowania Bose umożliwi obsługę funkcji telewizora. Przykłady to: zmiana kanału na następny/poprzedni, wybór wejścia w telewizorze, włączanie/wyłączanie zasilania telewizora, zmiana proporcji obrazu czy obsługa menu.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.