Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Usuwanie biblioteki muzycznej z aplikacji SoundTouch

Dotyczy:

więcej...

Aby usunąć bibliotekę muzyczną z konta systemu SoundTouch, wykonaj następujące czynności:  

Otwórz aplikację SoundTouch.

W lewym górnym rogu wybierz ikonę Menu (≡).
Uwaga: w przypadku komputerów stacjonarnych i tabletów, jeśli ikona Menu (≡) nie jest widoczna, wysuwane menu może być już otwarte.

Wybierz Settings (Ustawienia) > Music services (Usługi muzyczne).

Wybierz Music Library on Computer (Biblioteka muzyczna na komputerze) lub Music Library on NAS (Biblioteka muzyczna na dysku NAS), zależnie od miejsca, w którym przechowujesz swoje utwory.

Wybierz „REMOVE MUSIC LIBRARY” (Usuń bibliotekę muzyczną).

Wybierz „REMOVE” (Usuń), aby potwierdzić swój wybór.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.