90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Trudności z wykorzystaniem umiejętności Bose SoundTouch Control Skill dla asystenta Amazon Alexa

Dotyczy:

więcej...

Dzięki Bose SoundTouch Control Skill asystent Alexa może sterować odtwarzaniem, głośnością i zasilaniem systemów SoundTouch. Zapewnia także pomoc i informacje o tym, co jest odtwarzane.

Uwaga: Bose SoundTouch Control Skill dla asystenta Amazon Alexa jest dostępny tylko dla kont używających języka US English (angielski). Inne języki nie są obsługiwane. Asystent Amazon Alexa nie jest dostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.

Jeśli masz trudności z głosowym sterowaniem systemem SoundTouch przy użyciu usługi Alexa:

Pamiętaj, aby dowolne polecenie dla swojego produktu poprzedzić słowami „Ask Bose” (Poproś Bose). Na przykład, zamiast powiedzieć: „Alexa, turn up the volume” (Alexa, zwiększ głośność), powiedz „Alexa, ask Bose to turn up the volume” (Alexa, poproś Bose w zwiększenie głośności).

Spróbuj sformułować polecenia na różne sposoby. Alexa może rozmaicie zinterpretować Twoje słowa, więc spróbuj wypowiedzieć polecenie w inny sposób

Jeśli Alexa nie może znaleźć Twojego systemu:

  • Odtwórz coś za pośrednictwem tego systemu, bez wykorzystywania usługi Alexa (tzn. odtwórz coś za pomocą systemu, używając przycisków — w przypadku odpowiednich systemów — lub korzystając z aplikacji SoundTouch). Może to pomóc ponownie ustanowić połączenie.
  • Przywróć ustawienia fabryczne systemu, odłączając na minutę przewód zasilania (w przypadku systemów SoundTouch przytrzymaj przycisk AUX przez ok. 15 sekund, aż wyświetlacz zgaśnie).
  • Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia obsługującego asystenta Alexa, odłączając na minutę przewód zasilania.

Nadając nazwy swoim systemom SoundTouch, użyj typowych nazw pomieszczeń, by ułatwić asystentowi Alexa ich znalezienie (tzn. użyj takich nazw, jak np. „Office” (Biuro), „Bedroom” (Sypialnia) lub „Den” (Gabinet) zamiast „John's office” (Biuro Johna), „Bedroom3” (Sypialnia3) czy „ST300 Den” (Gabinet ST300)). Używaj także typowych odstępów w nazwach (np. „Master bedroom” (Główna sypialnia) zamiast „Masterbedroom” (Głównasypialnia)). Staraj się unikać specjalnych znaków i cyfr przy nadawaniu systemom nazw

Aby zmienić nazwę systemu SoundTouch, otwórz aplikację SoundTouch i wybierz kolejno Menu (≡) > Ustawienia > Ustawienia głośnika > [nazwa systemu], następnie dotknij lub kliknij pole „Nazwa głośnika”, aby edytować nazwę

Aby sterować usługą muzyczną, należy włączyć umiejętność Bose w aplikacji Amazon Alexa. Umiejętność Bose dla asystenta Alexa obsługuje usługi takie jak Amazon Music, Pandora, TuneIn, SiriusXM oraz iHeartRadio.

Aby skorzystać z tych usług, należy je dodać do aplikacji Alexa, wybierając kolejno Menu > Settings (Ustawienia) > Media (Multimedia). Następnie wystarczy poprosić asystenta Alexa o sterowanie systemem SoundTouch. Pamiętaj, aby użyć nazwy nadanej danemu systemowi w aplikacji SoundTouch. Na przykład, jeżeli masz system o nazwie „Kitchen” (Kuchnia), możesz powiedzieć „Alexa, play some jazz in the kitchen” (Alexa, zagraj trochę jazzu na głośniku Kuchnia).

Możesz także poprosić asystenta Alexa o podanie poleceń dla systemu SoundTouch. Aby uzyskać pomoc, powiedz „Alexa, ask Bose for help” (Alexa, poproś Bose o pomoc).

Czy te informacje były pomocne?

Miło, dziękujemy za opinię. Dodatkowe komentarze można wpisać poniżej.
Przykro nam, że nasza strona nie spełniła Twoich oczekiwań. Napisz nam o swoich wrażeniach lub o tym, co możemy zrobić lepiej.
Wyślij
Dziękujemy za przesłanie dodatkowych informacji.