90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Trudności z wykorzystaniem umiejętności Bose dla usługi Amazon Alexa

Dotyczy:

więcej...

Umiejętność Bose dla usługi Alexa pozwala — przy użyciu urządzeń obsługujących tę usługę — odtwarzać muzykę za pośrednictwem systemów SoundTouch poprzez wydawanie poleceń głosowych. Umiejętność ta jest zgodna ze wszystkimi systemami SoundTouch.

Uwaga: asystent Amazon Alexa nie jest dostępny we wszystkich wersjach językowych i krajach.

Jeśli masz trudności z głosowym sterowaniem systemem SoundTouch przy użyciu usługi Alexa:

Spróbuj sformułować polecenia na różne sposoby. Alexa może rozmaicie zinterpretować Twoje słowa, więc spróbuj wypowiedzieć polecenie w inny sposób

Jeśli Alexa nie może znaleźć Twojego systemu:

  • Odtwórz coś za pośrednictwem tego systemu, bez wykorzystywania usługi Alexa (tzn. odtwórz coś za pomocą systemu, używając przycisków — w przypadku odpowiednich systemów — lub korzystając z aplikacji SoundTouch). Może to pomóc ponownie ustanowić połączenie
  • Poproś Alexę o wyszukanie podłączonych urządzeń, mówiąc: „Alexa, discover my devices” (Alexa, wyszukaj moje urządzenia)
  • Zresetuj system, odłączając na minutę przewód zasilania (w przypadku systemów SoundTouch przytrzymaj przycisk AUX przez ok. 15 sekund, aż wyświetlacz zgaśnie).
  • Zresetuj urządzenie obsługujące usługę Alexa, odłączając na minutę przewód zasilania

Użyj typowych nazw pomieszczeń, nadając nazwy swoim systemom SoundTouch, by ułatwić Alexie ich znalezienie (tzn. użyj takich nazw, jak np. „Office” (Biuro), „Bedroom” (Sypialnia) lub „Den” (Kryjówka) zamiast „John's office” (Biuro Johna) „Bedroom3” (Sypialnia3) lub „ST300 Den” (Kryjówka ST300)). Używaj także typowych odstępów w nazwach (np. „Master bedroom” (Główna sypialnia) zamiast „Masterbedroom” (Głównasypialnia)). Staraj się unikać specjalnych znaków i cyfr przy nadawaniu systemom nazw

Aby zmienić nazwę systemu SoundTouch, otwórz aplikację SoundTouch i wybierz kolejno Menu (≡) > Ustawienia > Ustawienia głośnika > [nazwa systemu], następnie dotknij lub kliknij pole „Nazwa głośnika”, aby edytować nazwę.

Jeśli nie możesz sterować usługą muzyczną, sprawdź, czy usługa ta została dodana do aplikacji Amazon Alexa, wybierając kolejno Menu > Ustawienia > Muzyka i multimedia. Po dodaniu usługi\ poproś Alexę, aby uruchomiła tę usługę na Twoim systemie, używając nazwy nadanej temu systemowi w aplikacji SoundTouch. Na przykład, jeżeli masz system o nazwie „Kitchen” (Kuchnia), możesz powiedzieć „Alexa, play some jazz in the kitchen” (Alexa, zagraj trochę jazzu w kuchni).

Jeśli dźwięk dostarczany za pomocą systemu SoundTouch jest wstrzymywany i wznawiany ponownie, upewnij się, że nikt nie wydaje Aleksie poleceń głosowych. Jeśli Alexa odtwarza muzykę z własnego głośnika, podczas wydawania poleceń głosowych będzie ona odtwarzana nieco ciszej. Jeśli Alexa odtwarza muzykę za pośrednictwem podłączonego systemu lub systemów SoundTouch, podczas wydawania poleceń głosowych Alexie muzyka będzie wyciszana.

W aplikacji Alexa wyłącz, a następnie włącz ponownie tę umiejętność Bose.

Czy te informacje były pomocne?

Miło, dziękujemy za opinię. Dodatkowe komentarze można wpisać poniżej.
Przykro nam, że nasza strona nie spełniła Twoich oczekiwań. Napisz nam o swoich wrażeniach lub o tym, co możemy zrobić lepiej.
Wyślij
Dziękujemy za przesłanie dodatkowych informacji.