Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Wyłączanie komunikatów głosowych

Aby wyłączyć funkcję komunikatów głosowych, sprawdź, czy głośnik jest włączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski + i -, aż usłyszysz komunikat „voice prompts off” (komunikaty głosowe wyłączone).

Aby włączyć komunikaty głosowe, sprawdź, czy głośnik jest włączony, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski + i -, aż usłyszysz komunikat „voice prompts on” (komunikaty głosowe włączone).

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.