Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie trybu czuwania (niskiego zużycia energii)

Tryb czuwania (niskiego zużycia energii) można włączyć poprzez odłączenie kabla Ethernet i wyłączenie sieci Wi-Fi oraz łączności Bluetooth®. Uniemożliwi to nawiązanie połączenia z siecią przez system oraz sterowanie systemem za pomocą aplikacji SoundTouch®, aż do ponownego aktywowania tych funkcji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący na adapterze bezprzewodowym SoundTouch®, aż do zgaśnięcia wskaźnika Wi-Fi

W ciągu kilku minut system przejdzie do trybu czuwania

Aby ponownie aktywować łączność bezprzewodową, w tym Bluetooth, naciśnij przycisk sterujący

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.