Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Włączanie trybu czuwania (niskiego zużycia energii)

Tryb czuwania (niskiego zużycia energii) można włączyć poprzez odłączenie kabla Ethernet, wyłączenie sieci Wi-Fi i wyczyszczenie listy parowania Bluetooth®. Odłączenie kabla Ethernet i wyłączenie sieci Wi-Fi uniemożliwi nawiązanie połączenia z siecią przez system oraz sterowanie systemem za pomocą aplikacji SoundTouch®, aż do ponownego aktywowania tych funkcji.

Wyłączanie Wi-Fi: naciśnij i przytrzymaj przycisk źródła na jednostce sterującej przez 10 sekund, a następnie go zwolnij

Wyłączanie Bluetooth: usuń wszystkie pozycje na liście parowania za pomocą menu ekranowego lub pilota

W ciągu 2,5 godziny system przejdzie do trybu czuwania

Aby ponownie włączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk źródła przez 10 sekund. Aby ponownie aktywować funkcję Bluetooth, sparuj system z urządzeniem Bluetooth

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.