Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie trybu czuwania (niskiego zużycia energii)

Tryb czuwania (niskiego zużycia energii) można włączyć jedynie po zakończeniu cyklu ładowania.

Uruchamia się go poprzez wyczyszczenie listy parowania Bluetooth. Usunie to wszystkie podłączone urządzeń Bluetooth z zapisanej listy parowania.

Naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż usłyszysz komunikat informujący o wyczyszczeniu listy urządzeń Bluetooth.

W ciągu niecałej minuty jednostka przejdzie do trybu czuwania

Aby ponownie aktywować funkcję Bluetooth, sparuj system z urządzeniem Bluetooth

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.