Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie trybu czuwania (niskiego zużycia energii)

Tryb czuwania (niskiego zużycia energii) można włączyć poprzez wyłączenie sieci Wi-Fi i wyczyszczenie listy parowania Bluetooth®. Wyłączenie sieci Wi-Fi uniemożliwi nawiązanie połączenia z siecią przez system oraz sterowanie systemem za pomocą aplikacji SoundTouch®, aż do ponownego aktywowania tych funkcji.

Wyłączanie sieci Wi-Fi: naciśnij i przytrzymaj przycisk „3” oraz przycisk zmniejszania głośności na głośniku, aż do zgaśnięcia wskaźnika Wi-Fi

Wyłączanie Bluetooth: łączność Bluetooth można wyłączyć poprzez wyczyszczenie listy parowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth na głośniku, aż do momentu, w którym wskaźnik Bluetooth zacznie migać na biało

W ciągu 2,5 godziny system przejdzie do trybu czuwania

Uwaga: pilot nie będzie działał, gdy urządzenie przejdzie do trybu czuwania

Aby ponownie włączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk „3” oraz przycisk zmniejszania głośności, aż do zaświecenia się kontrolki Wi-Fi. Aby ponownie aktywować funkcję Bluetooth, sparuj system z urządzeniem Bluetooth

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.