Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie trybu czuwania (niskiego zużycia energii)

Tryb czuwania (niskiego zużycia energii) można włączyć poprzez wyłączenie sieci Wi-Fi oraz łączności Bluetooth®. Wyłączenie sieci Wi-Fi uniemożliwi nawiązanie połączenia z siecią przez system oraz sterowanie systemem za pomocą aplikacji SoundTouch®, aż do ponownego aktywowania tych funkcji.

Wyłączanie Wi-Fi i Bluetooth: naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący z tyłu jednostki, aż do momentu, w którym wskaźnik Wi-Fi przygaśnie, a wskaźnik Bluetooth zgaśnie. System przejdzie do trybu czuwania.

Aby ponownie aktywować łączność bezprzewodową, w tym Bluetooth, naciśnij przycisk sterujący, aż do zaświecenia się kontrolki Wi-Fi

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.