Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Włączanie trybu czuwania (niskiego zużycia energii)

Tryb czuwania (niskiego zużycia energii) można włączyć poprzez odłączenie kabla Ethernet i wyłączenie sieci Wi-Fi oraz łączności Bluetooth®. Uniemożliwi to nawiązanie połączenia z siecią lub urządzeniem Bluetooth przez system oraz sterowanie wzmacniaczem za pomocą aplikacji SoundTouch®, aż do ponownego włączenia tych funkcji.

Z tyłu podstawki systemu SoundTouch® naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący przez około 8–10 sekund, aż do zgaśnięcia wskaźnika Wi-Fi

W ciągu kilku minut system przejdzie do trybu czuwania

Aby ponownie aktywować łączność bezprzewodową, w tym Bluetooth, naciśnij przycisk sterujący lub przycisk zasilania na pilocie

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.