Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Rozbudowa systemu

System Lifestyle® może zapewnić wysoką jakość dźwięku Bose® nawet w 14 dodatkowych pomieszczeniach w domu. Podłączenie urządzenia obsługującego łącze Bose do wyjścia (OUT) łącza Bose na jednostce sterującej umożliwia słuchanie w innych pomieszczeniach dźwięku z różnych źródeł. Można na przykład odtwarzać film DVD w pomieszczeniu głównym, a w innym pomieszczeniu słuchać radia AM/FM. Aby uzyskać więcej informacji lub zakupić dodatkowe urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktów firmy Bose. Informacje o dystrybutorach można znaleźć na liście adresów dostarczonej z systemem.

Wskazówki dotyczące rozbudowy

Aby skonfigurować system obsługujący łącze Bose w innym pomieszczeniu, należy postępować według instrukcji dostarczonych z dodawanym urządzeniem i uwzględnić następujące zalecenia:

połączenia z łączem bose: system nie działa z urządzeniami obsługującymi łącze bose podłączonymi jednocześnie do wejścia (in) i wyjścia (out) łącza bose.

kody pomieszczeń: w systemie głośników i pilocie zdalnego sterowania w innym pomieszczeniu musi być ustawiony ten sam kod pomieszczenia. informacje na temat ustawiania kodów pomieszczeń zawiera instrukcja obsługi urządzenia zgodnego z łączem bose.

kod budynku: kod budynku umożliwia pilotowi zdalnego sterowania w innym pomieszczeniu komunikowanie się z jednostką sterującą. po skonfigurowaniu systemu głośników obsługującego łącze bose w innym pomieszczeniu należy dla pilota używanego w tym pomieszczeniu ustawić ten sam kod budynku co w jednostce sterującej. w systemie fabrycznie ustawiony jest kod budynku 15. aby sprawdzić kod budynku, wybierz w menu konfiguracji opcję homewide (wiele pomieszczeń), a następnie wybierz kod budynku. na ekranie widoczny będzie kod budynku i sposób ustawienia przełączników pilota zdalnego sterowania dla drugiego pomieszczenie zgodnie z kodem budynku ustawionym w jednostce sterującej. w systemie dostępne są dwa tryby kodów budynku. tryb standardowy udostępnia 16 kodów budynku i 16 kodów pomieszczeń. jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, możesz wybrać tryb alternatywny udostępniający 64 kody budynku i 4 kody pomieszczeń.

Uwaga: przełączenie między standardowym a alternatywnym trybem kodu budynku powoduje ustawienie kodu budynku na zero (0).

korzystanie z połączeń hdmi®: aby słuchać w innym pomieszczeniu dźwięku z dowolnego urządzenia podłączonego do wejścia hdmi® 1, 2 lub 3, należy także utworzyć analogowe połączenie audio między urządzeniem a lewym (l) i prawym (r) złączem analogowym dla tego wejścia. analogowe połączenia audio należy również utworzyć, jeśli dla wejścia 4 lub 5 utworzono cyfrowe połączenie audio.

obsługa radia: używając pilota zdalnego sterowania w pomieszczeniu dodatkowym, można wybrać i obsługiwać tuner radiowy wbudowany w jednostkę sterującą w pomieszczeniu głównym. jeżeli jednak tuner radiowy ma być używany jednocześnie w obu pomieszczeniach, można słuchać wyłącznie tej samej stacji.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.