Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Sprzężenie generowane przez system

Odsuń mikrofon lub instrument od głośnika.
Mikrofon lub instrument (zwykle gitara akustyczna) może znajdować się zbyt blisko głośnika. Podczas występu nie stawaj bezpośrednio przed głośnikiem ani nie trzymaj mikrofonu lub instrumentu zwróconego w jego kierunku.

Poproś wokalistę/prezentera o zbliżenie się do mikrofonu.
Prawidłowa technika korzystania z mikrofonu ma kluczowe znaczenie. Trzymanie mikrofon w odległości od pół do jednego cala od ust pozwala na uchwycenie pełnego tonu głosu, co eliminuje konieczność zwiększania głośności mikrofonu. Podczas głośnego śpiewania należy trochę odsunąć mikrofon od ust lub przesunąć głowę nieco w prawo lub w lewo. W przypadku zmniejszenia dynamiki śpiewu należy ustawić mikrofon z powrotem w normalnym położeniu.

Upewnij się, że poziomy są ustawione prawidłowo.
Jeżeli poziomy nie są prawidłowo ustawione, jakość dźwięku będzie gorsza. Postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi podczas ustawiania poziomów:

  1. Sprawdź diodę LED sygnału, aby upewnić się, że poziom mocy sygnału jest wystarczająco wysoki. Dioda LED powinna stale świecić na zielono, wskazując silny sygnał.
  2. Jeżeli dioda LED nie świeci stale na zielono, zwiększ poziom mocy sygnału, zanim dioda LED zacznie świecić na czerwono.
  3. Gdy poziom mocy sygnału jest prawidłowy, zwiększ głośność kanału i głośność główną do odpowiednich poziomów.

Upewnij się, że wybrane jest prawidłowe zaprogramowane ustawienie ToneMatch.
Nieprawidłowe zaprogramowane ustawienie może mieć wpływ na jakość dźwięku. Jeśli nie ma dokładnego zaprogramowanego ustawienia dla mikrofonu lub instrumentu, należy wybrać opcję „Flat”.

Upewnij się, że nie jest włączone żadne niechciane przetwarzanie sygnałów.
Wyłącz wszelkie niechciane efekty, takie jak pogłos, opóźnienie, kompresja, bramkowanie, efekty korektora (zEQ i Parametric EQ) lub wszystkie efekty (wycisz efekty na stosownym kanale).

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.