Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Funkcja Google Assistant nie działa

Uwaga: funkcja Google Assistant nie jest dostępna we wszystkich krajach i językach.

Jeśli funkcja Google Assistant nie działa po naciśnięciu przycisku funkcyjnego, spróbuj wykonać następujące czynności:

Ponownie uruchom urządzenie.

Rozłącz połączenia Bluetooth®, a następnie połącz je ponownie.

Upewnij się, że przycisk funkcyjny jest ustawiony na obsługę funkcji Google Assistant. W aplikacji Bose Connect wybierz Settings > Action button > Google Assistant (Ustawienia > Przycisk funkcyjny > Google Assistant).

Wyczyść listę urządzeń Bluetooth słuchawek przez przesunięcie do końca przycisku zasilania i przytrzymanie go przez 10 sekund. Potwierdzi to komunikat głosowy na słuchawkach: „Device list cleared” (Wyczyszczono listę urządzeń Bluetooth). W urządzeniu przejdź do ustawień Bluetooth, a następnie usuń połączone słuchawki. Ponownie połącz słuchawki z urządzeniem.

Aby zapoznać się z dodatkowymi poradami dotyczącymi Google Assistant, odwiedź witrynę: https://support.google.com/headphones

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.