90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Przyciski słuchawek i sterowanie dotykowe

Słuchawki są wyposażone w sterowanie dotykowe i fizyczne przyciski. Sterowanie dotykowe można obsługiwać, przesuwając palcem po powierzchni dotykowej słuchawek lub dotykając jej. Sterowanie dotykowe umożliwia odtwarzanie dźwięku, wstrzymywanie odtwarzania, przeskakiwanie do przodu lub do tyłu, zmianę poziomu głośności i obsługę podstawowych funkcji połączeń telefonicznych. Przyciski mają domyślne funkcje, takie jak poziomy redukcji hałasu i asystent głosowy, ale można je zmienić w aplikacji Bose Music.

Sterowanie dotykowe

Powierzchnia dotykowa znajduje się w przedniej części prawej muszli.

Przyciski multimediów i głośności

Odtwórz/pauza: dwukrotne dotknięcie powoduje odtworzenie lub wstrzymanie dźwięku

Prawa muszla słuchawek z obszarem, którego należy dwukrotnie dotknąć w celu odtworzenia lub wstrzymania odtwarzania dźwięku

Przejście do przodu: przesunięcie palcem do przodu powoduje przejście do następnej ścieżki

Prawa muszla słuchawek z obszarem, po którym należy przesunąć palcem do przodu w celu przejścia do następnej ścieżki

Przejście do tyłu: przesunięcie palcem do tyłu powoduje przejście do poprzedniej ścieżki

Prawa muszla słuchawek z obszarem, po którym należy przesunąć palcem do tyłu w celu przejścia do poprzedniej ścieżki

Zmiana poziomu głośności: przesunięcie palcem w górę zwiększa poziom głośności, a przesunięcie w dół – zmniejsza go

Prawa muszla słuchawek z obszarem, po którym należy przesunąć palcem w górę lub w dół w celu regulacji głośności

Sterowanie połączeniami

Odbieranie/kończenie połączenia: dwukrotne dotknięcie powoduje odebranie lub zakończenie połączenia

Prawa muszla słuchawek z obszarem, którego należy dwukrotnie dotknąć w celu odebrania lub zakończenia połączenia

Odrzucanie połączenia przychodzącego: dotknięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę

Prawa muszla słuchawek z obszarem, którego należy dotknąć i przytrzymać w celu odrzucenia połączenia przychodzącego

Wyciszanie połączenia: w trakcie połączenia naciśnięcie i zwolnienie przycisku asystenta głosowego powoduje wyciszenie mikrofonu

Prawa muszla słuchawek z przyciskiem asystenta głosowego. Naciśnij i zwolnij przycisk w celu wyciszenia połączenia.

Dostosowywanie skrótu

Skrót dla czynności dotknięcia i przytrzymania powierzchni dotykowej słuchawek można przypisać do jednej z dwóch funkcji:

 • komunikat o poziomie naładowania baterii (domyślnie);
 • wyłączanie/włączanie słowa wybudzającego Asystenta Google, Amazon Alexa lub Xiaowei
  (dostępność asystentów głosowych może różnić się w zależności od regionu).

Aby dostosować sterowanie dotykowe, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia. Po dostosowaniu opcji dotknij obszaru i przytrzymaj go, aby ustawić preferowaną funkcję.

Prawa muszla słuchawek z obszarem, którego należy dotknąć i przytrzymać w celu wybrania żądanej funkcji

Przyciski sterowania

Na słuchawkach znajdują się następujące przyciski:

Przycisk zasilania/Bluetooth

Prawa muszla słuchawek z przyciskiem zasilania/Bluetooth

Przycisk asystenta głosowego

Prawa muszla słuchawek z przyciskiem asystenta głosowego

Przycisk redukcji hałasu

Lewa muszla słuchawek z przyciskiem redukcji hałasu

Przycisk zasilania/Bluetooth

 • Naciśnij i zwolnij, aby włączyć/wyłączyć słuchawki.
 • Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować urządzenie Bluetooth. Usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia z kolejnym urządzeniem, a lampka Bluetooth zacznie powoli migać na niebiesko.

Przycisk asystenta głosowego

 • Słuchawki można zaprogramować tak, aby w prosty i szybki sposób uzyskiwać dostęp do Asystenta Google, Amazon Alexa lub Xiaowei, lub funkcji sterowania głosem w urządzeniu przenośnym (dostępność asystentów głosowych może różnić się w zależności od regionu).
 • W przypadku korzystania z Amazon Alexa naciśnij i zwolnij ten przycisk. Po usłyszeniu sygnału wypowiedz polecenie. Więcej informacji o korzystaniu z funkcji Alexa znajduje się w sekcji Korzystanie z asystenta Amazon Alexa.
 • Podczas korzystania z Asystenta Google naciśnij i przytrzymaj ten przycisk podczas wypowiadania polecenia. Naciśnij i zwolnij ten przycisk, aby odsłuchać powiadomienia. Więcej informacji o korzystaniu z Asystenta Google znajduje się w sekcji Korzystanie z funkcji Google Assistant.

Przycisk redukcji hałasu

 • Naciśnij i zwolnij przycisk, aby usłyszeć aktualny poziom redukcji hałasu.
 • Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia preferowanego poziomu.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę w celu przejścia do trybu konwersacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z trybu konwersacyjnego.

Aby dostosować domyślne poziomy redukcji hałasu, użyj aplikacji Bose Music. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Regulacja poziomów redukcji hałasu.

Czy te informacje były pomocne?

Miło, dziękujemy za opinię. Dodatkowe komentarze można wpisać poniżej.
Przykro nam, że nasza strona nie spełniła Twoich oczekiwań. Napisz nam o swoich wrażeniach lub o tym, co możemy zrobić lepiej.
Wyślij
Dziękujemy za przesłanie dodatkowych informacji.