Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Słuchawki nie wykonują parowania z urządzeniem Bluetooth®

Jeżeli nie możesz podłączyć słuchawek do swojego urządzenia Bluetooth, oto kilka rutynowych czynności, które należy wykonać:

Upewnij się, że słuchawki nie są w trakcie ładowania. Podczas ładowania słuchawek funkcja parowania z innym urządzeniem jest niedostępna.

Zmniejsz odległość pomiędzy urządzeniem Bluetooth i słuchawkami. Zwiększ odległość obu urządzeń od źródeł zakłóceń lub przeszkód. 

W urządzeniu Bluetooth:

Wyłącz, a następnie ponownie włącz tryb Bluetooth.

Usuń słuchawki Bose SoundSport Free z listy Bluetooth  w urządzeniu. Sparuj urządzenia ponownie.

Czyszczenie listy parowania słuchawek:

Wyłącz słuchawki.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 10 sekund, aż usłyszysz komunikat informujący o wyczyszczeniu listy urządzeń Bluetooth.

Usuń słuchawki Bose SoundSport Free z listy Bluetooth w urządzeniu. Sparuj urządzenia ponownie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.