Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Przerywane lub słabe połączenie z siecią Wi-Fi

Dotyczy:

więcej...

Wypróbuj poniższe sugestie, aby rozwiązać problemy ze słabym połączeniem z siecią bezprzewodową.

  • Upewnij się, że system znajduje się w zasięgu routera bezprzewodowego. Niezależnie od tego, jak blisko systemu znajduje się urządzenie z aplikacją SoundTouch, system SoundTouch musi znajdować się w zasięgu routera bezprzewodowego, aby odbierać transmitowany sygnał za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Pomyślne połączenie jest sygnalizowane przez włączony na stałe biały wskaźnik Wi-Fi na przednim panelu systemu. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie świeci na biało, przybliż system do routera, aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi i nawiązać połączenie.
  • Spróbuj zmienić umiejscowienie systemu w bieżącym pomieszczeniu, by określić, czy problemem jest słaby odbiór w danym obszarze. Na sygnał routera wpływają przedmioty znajdujące się między routerem a systemem SoundTouch. Poziom zakłóceń generowanych przez takie przedmioty może powodować powstawanie wąskich lub bardzo skupionych obszarów słabego odbioru sygnału Wi-Fi. Przesunięcie systemu w lewo lub w prawo, obrócenie go w jedną ze stron lub przeniesienie o kilkadziesiąt centymetrów w nowe miejsce może znacząco poprawić odbiór.
  • Sprawdź, czy w tej samej sieci istnieją więcej niż cztery systemy SoundTouch. Typowe domowe sieci Wi-Fi powinny obsługiwać przynajmniej 4 bezprzewodowe systemy SoundTouch. Jednak ta liczba może obniżyć się do trzech w przypadku włączenia trybu „Odtwarzaj to wszędzie”.
  • Sprawdź, czy uruchomione są inne programy, a następnie zamknij wszystkie aplikacje służące do synchronizacji sieci, przesyłania strumieniowego lub zabezpieczania. Jeżeli uruchomionych jest kilka programów, spróbuj zamknąć wszystkie programy odtwarzające pliki multimedialne, a także programy lub usługi synchronizujące dane w środowisku chmury. Spowoduje to zmniejszenie ilości zasobów używanych przez urządzenie, a także rozwiązanie konfliktów aplikacji.
  • Sprawdź źródła zakłóceń bezprzewodowych, które mogą wpływać na system. Spróbuj odsunąć system przynajmniej o kilka metrów od innych urządzeń elektronicznych lub elektrycznych, takich jak bezprzewodowe routery internetowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe, urządzenia Apple AirPort Express lub podobne.
  • Wyłącz i ponownie włącz router. Przedtem sprawdź, jakie usługi są używane na routerze, by się upewnić, że ponowne uruchomienie nie zakłóci niczego istotnego.
  • Rozważ podłączenie systemu do Internetu za pomocą przewodu Ethernet zamiast sieci Wi-Fi (jeśli takie połączenie jest obsługiwane przez system). Choć podłączenie systemu przez sieć Wi-Fi jest preferowane w przypadku konfiguracji, w niektórych przypadkach łatwiejsze będzie podłączenie systemu do sieci Ethernet.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.