Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Zarządzanie wieloma podłączonymi urządzeniami

  • Na liście parowania można zapisać maksymalnie osiem urządzeń mobilnych, przy czym słuchawki mogą być jednocześnie połączone z dwoma urządzeniami 
  • Odtwarzanie dźwięku jest możliwe tylko z jednego urządzenia 
  • Po włączeniu słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio używanymi urządzeniami

Przełączanie pomiędzy dwoma podłączonymi urządzeniami

Wstrzymaj odtwarzanie na pierwszym urządzeniu

Rozpocznij odtwarzanie na drugim urządzeniu

Ponowne podłączanie wcześniej sparowanego urządzenia

Naciśnij przycisk zasilania / trybu Bluetooth, aby usłyszeć komunikat informujący o aktualnie podłączonym urządzeniu.

W ciągu trzech sekund naciśnij ponownie przycisk zasilania / trybu Bluetooth, aby podłączyć kolejne urządzenie z listy parowania. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.