Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Brak dźwięku z urządzenia Bluetooth®

Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do głośnika.

Sprawdź, czy głośnik nie jest wyciszony i czy ustawiona jest odpowiednio wysoka głośność. Ustaw głośność urządzenia Bluetooth na 90%, a następnie korzystaj z przycisków regulacji głośności głośnika Bose, aby dopasować głośność.

Spróbuj odtwarzać z różnych urządzeń Bluetooth. Na przykład przetestuj różne aplikacje, aby sprawdzić, czy problem nie jest związany tylko z jedną z nich.

Urządzenie Bluetooth może być poza zasięgiem. Przenieś je bliżej głośnika.

Przenieś urządzenie Bluetooth lub głośnik w miejsce oddalone od urządzeń, które generują zakłócenia elektromagnetyczne (czyli telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, routery bezprzewodowe i inne urządzenia Bluetooth. Jeśli to możliwe, wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth lub wyłącz ich funkcję Bluetooth).

Jeśli słyszysz dźwięk z innego urządzenia Bluetooth, zatrzymaj odtwarzanie w tym urządzeniu. Więcej informacji na temat korzystania z dwóch urządzeń Bluetooth znajdziesz w sekcji Nawiązywanie połączenia z kilkoma urządzeniami Bluetooth.

W ustawieniach Bluetooth na urządzeniu wybierz opcję „ZAPOMNIJ” lub „USUŃ” głośnik Bose. Następnie sparuj urządzenie z głośnikiem ponownie i przetestuj

Wciśnij na dziesięć sekund przycisk Bluetooth® na głośniku, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i komunikat „Bluetooth device list cleared” (Lista urządzeń Bluetooth wyczyszczona), jeśli komunikaty są włączone.

Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth. Najczęściej robi się to poprzez całkowite wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia.

Przywróć ustawienia domyślne głośnika Bose, włączając go i naciskając przycisk zasilania przez 10 sekund, aż do wyłączenia głośnika. Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień językowych i sparowanych urządzeń przenośnych z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Spróbuj podłączyć inne urządzenie Bluetooth, aby sprawdzić, czy to nie urządzenie jest powodem problemów.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.