Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Brak dźwięku z urządzenia Bluetooth®

Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone do głośnika.
  • Sprawdź, czy głośnik nie jest wyciszony i czy jest ustawiona odpowiednia głośność.
  • Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth odtwarza dźwięk i czy ustawiono odpowiednią głośność.
  • Urządzenie Bluetooth może być poza zasięgiem. Przenieś je bliżej głośnika.
  • Odsuń urządzenie Bluetooth i/lub głośnik od urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne. Do takich urządzeń należą telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, routery sieci bezprzewodowej i urządzenia Bluetooth.
  • Jeżeli to możliwe, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth w pobliżu lub wyłącz w nich funkcję Bluetooth.
  • Wyłącz głośnik i włącz go ponownie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.