Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Brak dźwięku z urządzenia podłączonego do wejścia AUX

W przypadku braku dźwięku z podłączonego urządzenia AUX wykonaj następujące kroki w celu rozwiązania problemu:

Upewnij się, że wybrane jest wejście AUX. Naciśnij przycisk wyboru sygnału wejściowego na głośniku. Po naciśnięciu włączy się wskaźnik obok wybranego przycisku, informujący o jego zaznaczeniu.

Upewnij się, że podłączone urządzenie jest włączone i odtwarza dźwięk.

Zwiększ poziom głośności w podłączonym urządzeniu. Ustaw poziom na 90% i reguluj poziom głośności za pomocą przycisków regulacji głośności głośnika Bose.

Upewnij się, że przewód 3,5 mm jest prawidłowo podłączony do głośnika i do podłączonego urządzenia audio.

Upewnij się, że głośnik nie jest wyciszony. Gdy wybrane jest urządzenie AUX, przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego włącza i wyłącza wyciszenie głośnika.

Zwiększ poziom głośności głośnika.

Spróbuj podłączyć urządzenie za pomocą innego przewodu do złącza pomocniczego.

Spróbuj podłączyć inne źródło, aby sprawdzić, czy problem nie jest związany z konkretnym urządzeniem.

Przywróć ustawienia domyślne głośnika, włączając go i naciskając przycisk zasilania przez dziesięć sekund. Uwaga: Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń przenośnych i ustawień językowych z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.