Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Nie działa redukcja hałasu

Jeśli masz wrażenie, że funkcja redukcji hałasu nie działa:

Upewnij się, że słuchawki są włączone.

Wymień baterię AAA. Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik przełącznika zasilania miga na zielono.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.