Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Brak dźwięku z podłączonego urządzenia AirPlay

Wykonaj następujące czynności:

  • Upewnij się, że system jest zasilany (przy użyciu zasilania sieciowego lub opcjonalnego akumulatora).
  • Upewnij się, że system ma połączenie Wi-Fi.
  • Upewnij się, że system i urządzenie zgodne z technologią AirPlay® są podłączone do tej samej sieci.
  • Upewnij się, że urządzenie zgodne z technologią AirPlay odtwarza oraz jest ustawiony wysoki poziom głośności.
  • Sprawdź, czy nie jest włączona funkcja wyciszenia dźwięku i zwiększ poziom głośności.
  • Wybierz system SoundLink® Air jako urządzenie docelowe w menu AirPlay.
  • Wyłącz na minutę zasilanie systemu (odłącz kabel zasilający lub wyjmij opcjonalny akumulator), a następnie włącz je ponownie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.