Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Brak dźwięku z głośnika

Oto kilka wskazówek, które pomogą, jeśli z głośnika nie wydobywają się żadne dźwięki.

Jeśli komunikaty głosowe są wyłączone, naciśnij przycisk Bluetooth, aby usłyszeć podłączone urządzenia. Sprawdź, czy używasz odpowiedniego urządzenia.

Jeśli podłączono dwa urządzenia, wstrzymaj odtwarzanie dźwięku na pierwszym z nich i rozpocznij odtwarzanie na drugim. Możesz również wyłączyć funkcję Bluetooth na podłączonym urządzeniu, z którego nie jest aktualnie odtwarzana muzyka.

Wypróbuj inne źródło odtwarzania muzyki lub aplikację.

Aby wyczyścić listę parowania głośnika, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 10 sekund. Następnie usuń głośnik z listy Bluetooth urządzenia. Ponownie połącz głośnik z urządzeniem

Aby przywrócić ustawienia fabryczne głośnika, naciśnij jednocześnie przycisk wielofunkcyjny i przycisk zmniejszania głośności (-)  i przytrzymaj je przez 10 sekund. Wskaźnik Bluetooth zaświeci się na niebiesko i rozlegnie się komunikat głosowy o wyborze języka. Ponownie połącz głośnik z urządzeniem.

Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.