Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Otwieranie i zamykanie stacji dokującej

Aby otworzyć stację dokującą: naciśnij i zwolnij prawą stronę obudowy stacji dokującej. Stacja dokująca samoczynnie wysunie się w lewo.

Uwaga: nie zaleca się naciskania lewej strony obudowy stacji dokującej w celu jej otwarcia, ponieważ wymaga to większej siły.

Aby zamknąć stację dokującą przed przeniesieniem systemu: włóż palec do stacji dokującej, a następnie pociągnij do przodu i w prawo. Wywieraj nacisk na prawą stronę obudowy do momentu pełnego zamknięcia stacji.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.