Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Korzystanie z dodatkowego akumulatora

Aby system SoundLink® Air stał się urządzeniem przenośnym, możesz dokupić do niego akumulator. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Bose® lub odwiedź stronę www.Bose.com, aby uzyskać pomoc. Aby zadzwonić do firmy Bose, zajrzyj do sekcji Kontakt w Przewodniku szybkiego startu. Aby włożyć akumulator, postępuj zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych akumulatorów firmy Bose® lub zakupionych u autoryzowanych sprzedawców. Firma Bose nie może zagwarantować bezpieczeństwa, zgodności ani możliwości zastosowania akumulatorów innych producentów w systemie muzycznym Bose® SoundLink® Air.

Wskaźnik stanu akumulatora

Znajduje się na przednim panelu i informuje o konieczności naładowania akumulatora. Jeżeli kontrolka miga na czerwono, to poziom naładowania wynosi 20% lub mniej. Oznacza to, że należy naładować akumulator.

Pełne naładowanie zapewnia około trzech godzin pracy przy maksymalnej głośności systemu SoundLink® Air. Prędkość jego wyładowania zależy od typu odtwarzanej muzyki i jej głośności. Możesz znacznie wydłużyć czas działania akumulatora, zmniejszając głośność urządzenia.

Ręczne sprawdzanie stanu akumulatora

Kontrolka akumulatora jest wyłączana, aby oszczędzać energię. Aby sprawdzić poziom naładowania, przytrzymaj przycisk ZASILANIA i sprawdź kolor wskaźnika akumulatora.

Zasilanie

  • Zielony = co najmniej 70% energii
  • Żółty = 20-70% energii
  • Migający czerwony = nie więcej niż 20% energii (wymagane ładowanie)

Uwaga: Akumulator powinien zostać wymieniony, jeżeli po 10 godzinach ładowania kontrolka nadal pali się na żółto lub czas pracy jest znacznie krótszy.

Tryb ochrony akumulatora

Jeżeli akumulator nie jest w trakcie ładowania, a system SoundLink® Air nie był włączany przez więcej niż 14 dni, urządzenie przejdzie w tryb ochrony akumulatora, oszczędzając w ten sposób energię. Aby ponownie aktywować system SoundLink® Air, podłącz zasilacz do urządzenia i naładuj akumulator.

Ładowanie akumulatora

Aby naładować akumulator, włóż wtyczkę zasilacza do gniazda DC POWER na tylnym panelu urządzenia SoundLink® Air, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Zalecany czas ładowania to 10 godzin. Podczas ładowania akumulatora kontrolka będzie się świecić na żółto i wyłączy się, gdy ładowanie zostanie zakończone.

PRZESTROGA: Zanim uruchomisz program konfiguracyjny sieci Wi-Fi lub wykonasz aktualizację systemu, naładuj akumulator do końca. Działanie tych funkcji zakończy się niepowodzeniem w przypadku braku właściwego zasilania. Uwaga: Jeżeli korzystasz z akumulatora, to po 30 minutach bezczynności system automatycznie przejdzie w tryb czuwania i nie będzie podtrzymywał łączności Wi-Fi. Naciśnij dowolny przycisk systemu, aby ponownie włączyć zasilanie.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.