Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Sparowane urządzenie Bluetooth® nie łączy się z głośnikiem

Aby rozwiązać problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli urządzenie wymaga podania hasła, sprawdź, czy wprowadzone hasło jest poprawne.

Sprawdź, czy w urządzeniu docelowym jest włączona funkcja Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth może być poza zasięgiem. Przenieś je bliżej głośnika.

Jeżeli to możliwe, wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth w pobliżu lub wyłącz w nich funkcję Bluetooth.

Resetowanie głośnika: wciśnij na 10 sekund przycisk wyciszenia. Urządzenie Bluetooth zostanie rozłączone, a głośnik Bose® SoundLink® Mini się wyłączy. Naciśnij przycisk ZASILANIA, aby włączyć głośnik i połączyć go na nowo.

Wyciszenie

Usuń głośnik z listy urządzeń Bluetooth, a następnie sparuj go ponownie.

Wyczyść pamięć głośnika, a następnie ponownie sparuj urządzenie Bluetooth i głośnik. Aby usunąć wszystkie urządzenia z pamięci głośnika, wciśnij na ok. 10 sekund przycisk BLUETOOTH; rozlegnie się dźwięk. Wszystkie urządzenia Bluetooth zostaną skasowane z pamięci, a głośnik Bose® SoundLink® Mini stanie się wykrywalny.

Bluetooth

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.