Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Parowanie z urządzeniem Bluetooth®

Urządzenie audio Bluetooth — takie jak smartfon lub konsola komputerowa — można podłączyć do produktu firmy Bose i używać go jako głośnika. W celu sparowania urządzenia Bluetooth:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth u góry systemu, aż wyświetlacz z przodu głośnika zacznie pulsować na niebiesko i usłyszysz sygnał dźwiękowy

Na urządzeniu, które ma zostać sparowane, przejdź do sekcji Ustawienia > Bluetooth i włącz Bluetooth

W menu Bluetooth urządzenia wybierz opcję Dodaj nowe urządzenie lub Wyszukaj (lub podobne) i poczekaj, aż urządzenie odnajdzie pobliskie urządzenia Bluetooth

Z listy znalezionych urządzeń Bluetooth wybierz produkt firmy Bose i wprowadź „0000”, jeśli urządzenie żąda podania hasła/kodu PIN

Po podłączeniu wyświetlacz z przodu systemu zaświeci się na biało i usłyszysz dźwięk.

Produkt zapamiętuje 8 ostatnich podłączonych urządzeń Bluetooth. Aby później automatycznie się ponownie połączyć, upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest włączone, a następnie naciśnij przycisk Bluetooth na głośniku.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.