Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie z urządzeniem Bluetooth®

Do produktu Bose można podłączyć różne urządzenia audio Bluetooth, takie jak smartfon lub komputer. Parowanie urządzenia Bluetooth:

Dotknij przycisku Bluetooth na górze systemu.

Jeśli pasek świetlny z przodu systemu nie pulsuje na niebiesko, dotknij przycisku Bluetooth i przytrzymaj go, aż pasek zacznie pulsować na niebiesko i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Na urządzeniu, które ma zostać sparowane, przejdź do sekcji Ustawienia > Bluetooth i włącz Bluetooth

W menu Bluetooth urządzenia wybierz opcję Dodaj nowe urządzenie lub Wyszukaj (lub podobne) i poczekaj, aż urządzenie odnajdzie pobliskie urządzenia Bluetooth

Z listy znalezionych urządzeń Bluetooth wybierz produkt firmy Bose i wprowadź „0000”, jeśli urządzenie żąda podania hasła/kodu PIN

Po podłączeniu wyświetlacz z przodu systemu zaświeci się na biało i usłyszysz dźwięk.

Produkt zapamiętuje 8 ostatnich podłączonych urządzeń Bluetooth. Aby później automatycznie się ponownie połączyć, upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest włączone, a następnie naciśnij przycisk Bluetooth na głośniku.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.