Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia Bluetooth®

Dotyczy:

Uwaga: z gniazda AUX i funkcji Bluetooth nie można korzystać jednocześnie. Gdy gniazdo AUX jest używane, funkcja Bluetooth jest wyłączona.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez około 3 sekundy, aż wskaźnik Bluetooth zacznie migać na biało. Przycisk Bluetooth® znajduje się na panelu sterowania systemem, przy wejściu 3.

Włącz Bluetooth na urządzeniu, które chcesz sparować. Odpowiednia opcja zwykle znajduje się w menu ustawień urządzenia, w sekcji „Bluetooth”.

W ustawieniach Bluetooth urządzenia wybierz opcję „Dodaj lub wyszukaj dostępne urządzenia”.

Z wyświetlonej listy dostępnych urządzeń, wybierz system Bose.

Jeśli w urządzeniu zostanie wyświetlony monit o podanie hasła / kodu PIN, wprowadź „0000”.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.