Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia z funkcją Bluetooth® (tylko modele Bluetooth)

Parowanie pierwszego urządzenia

naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

Zasilanie

Upewnij się, że przełącznik dodatkowego źródła dźwięku został ustawiony w pozycji MUTE lub MIX, a nie OFF.

Wskaźnik zasilania będzie świecić na zielono lub żółto w zależności od poziomu naładowania baterii. Jeśli wskaźnik świeci na czerwono, trzeba wymienić baterie.

miganie wskaźnika bluetooth na fioletowo oznacza, że zestaw słuchawkowy działa w trybie parowania.

uwaga: po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego automatycznie zostanie włączony tryb parowania, a wskaźnik bluetooth będzie migać na fioletowo. taka sytuacja będzie mieć miejsce tylko przy pierwszym uruchomieniu zestawu słuchawkowego.

odszukaj w urządzeniu menu bluetooth i upewnij się, że jest włączona funkcja bluetooth.

wybierz pozycję bose a20 z listy urządzeń bluetooth.

wskaźnik bluetooth będzie migać na niebiesko podczas parowania urządzeń, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyemitowany dźwięk.

uwaga: po pięciu minutach braku aktywności tryb parowania zestawu słuchawkowego zostanie automatycznie anulowany, a wskaźnik bluetooth zgaśnie. aby ponownie włączyć funkcję bluetooth, naciśnij przycisk funkcyjny bluetooth.

Przycisk funkcyjny Bluetooth

Parowanie z kolejnym urządzeniem

Zestaw słuchawkowy można sparować z maksymalnie ośmioma urządzeniami. Aby sparować zestaw z kolejnym urządzeniem, wykonaj następujące czynności:

wciśnij na sekundę przycisk funkcyjny bluetooth, aby włączyć tryb parowania zestawu słuchawkowego. wskaźnik bluetooth będzie migać na fioletowo.

odszukaj w urządzeniu menu bluetooth i upewnij się, że jest włączona funkcja bluetooth.

wybierz pozycję bose a20 z listy urządzeń bluetooth. wskaźnik bluetooth będzie migać na niebiesko podczas parowania urządzeń.

Uwaga: tryb parowania zestawu słuchawkowego zostanie anulowany po pięciu minutach braku aktywności.

Przełączanie między podłączonymi urządzeniami

zestaw słuchawkowy można połączyć z maksymalnie dwoma urządzeniami bluetooth jednocześnie. jednak słuchać można tylko jednego urządzenia.

aby przełączyć się między dwoma podłączonymi urządzeniami bluetooth, wstrzymaj odtwarzanie dźwięku w pierwszym urządzeniu i włącz je w drugim.

aby potwierdzić połączenie, sprawdź listę połączeń bluetooth w urządzeniu.

uwaga: przychodzące i wychodzące połączenia telefoniczne powodują automatycznie wyciszanie wszystkich innych źródeł dźwięku (o ile przełącznik dodatkowego źródła dźwięku został ustawiony w pozycji mute lub mix). podczas połączenia telefonicznego przez bluetooth dźwięk z telefonu pokładowego i dźwięk połączenia będą słyszane jako mieszane.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.