Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia Bluetooth®

Parowanie pierwszego urządzenia

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zestaw słuchawkowy.

Upewnij się, że przełącznik priorytetów sygnału Bluetooth został ustawiony w pozycji MUTE lub MIX (nie może być ustawiony w pozycji OFF).

Wskaźnik zasilania będzie świecić na zielono lub żółto w zależności od poziomu naładowania baterii. Jeśli wskaźnik świeci na czerwono, trzeba wymienić baterie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez sekundę. Miganie wskaźnika Bluetooth na fioletowo oznacza, że zestaw słuchawkowy działa w trybie parowania

Uwaga: po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego automatycznie zostanie włączony tryb parowania, a wskaźnik Bluetooth będzie migać na fioletowo. Taka sytuacja będzie mieć miejsce tylko przy pierwszym uruchomieniu zestawu słuchawkowego.

Odszukaj w urządzeniu menu Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.

Wybierz zestaw słuchawkowy Bose z listy urządzeń Bluetooth.

Wskaźnik Bluetooth będzie migać na niebiesko podczas parowania urządzeń, a po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyemitowany dźwięk.

Uwaga: po pięciu minutach braku aktywności tryb parowania zestawu słuchawkowego zostanie automatycznie anulowany, a wskaźnik Bluetooth zgaśnie. Aby ponownie włączyć funkcję Bluetooth, naciśnij przycisk funkcyjny Bluetooth.

Przełączanie między podłączonymi urządzeniami

Zestaw słuchawkowy można połączyć z maksymalnie dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie. Jednak słuchać można tylko jednego urządzenia.

Aby przełączyć się między dwoma podłączonymi urządzeniami Bluetooth, wstrzymaj odtwarzanie dźwięku w pierwszym urządzeniu i włącz je w drugim.

Aby potwierdzić połączenie, sprawdź listę połączeń Bluetooth w urządzeniu.

Uwaga: Przychodzące i wychodzące połączenia telefoniczne powodują automatycznie wyciszanie wszystkich innych źródeł dźwięku (o ile przełącznik dodatkowego źródła dźwięku został ustawiony w pozycji MUTE lub MIX). Podczas połączenia telefonicznego przez Bluetooth dźwięk z telefonu pokładowego i dźwięk połączenia będą słyszane jako mieszane.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.