Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Łączenie z urządzeniem Bluetooth®

Przesuń przełącznik zasilania do symbolu Bluetooth i pozostaw go w tym położeniu, aż usłyszysz komunikat: „Ready to connect” (Gotowość do parowania) lub kiedy wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko.

Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
Porada: Funkcja Bluetooth jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

Wybierz słuchawki Bose QuietComfort z listy urządzeń.

Kiedy zostaną one połączone, usłyszysz „Connected to <device name>” (Połączono z ).lub wskaźnik Bluetooth zaświeci białym ciągłym światłem.

Po włączeniu słuchawki spróbują się połączyć z dwoma ostatnio połączonymi urządzeniami. Upewnij się, że urządzenia znajdują się w zasięgu, są włączone i funkcja Bluetooth jest uruchomiona.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.