Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Parowanie urządzenia Bluetooth® przy użyciu funkcji NFC

Co to jest NFC?

NFC to technologia umożliwiająca ustanowienie bezprzewodowej łączności między urządzeniami  Bluetooth  poprzez zetknięcie ich ze sobą. Dalsze informacje na temat obsługiwania funkcji NFC przez urządzenie znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Aby sparować urządzenie:

Włącz słuchawki.

Odblokuj urządzenie i włącz funkcje Bluetooth oraz NFC.  Dalsze informacje na temat tych funkcji znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Przyłóż znacznik NFC urządzenia do znacznika NFC na słuchawkach. Urządzenie może wyświetlić monit o akceptację parowania.

Kiedy zostaną sparowane, usłyszysz: „Connected to <device name>” (Połączono z ).lub wskaźnik Bluetooth zaświeci białym ciągłym światłem.

Po włączeniu słuchawki spróbują się połączyć z dwoma ostatnio połączonymi urządzeniami. Upewnij się, że urządzenia znajdują się w zasięgu, są włączone i funkcja Bluetooth jest uruchomiona.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.