Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia

Po wybraniu języka głośnik jest gotowy do sparowania z urządzeniem przenośnym.

  • W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth®. Funkcja Bluetooth jest zwykle dostępna w menu „Ustawienia”. To menu jest często reprezentowane na ekranie głównym przez ikonę koła zębatego.
  • Z listy urządzeń wybierz pozycję „Bose Mini II SoundLink”. Wskaźnik Bluetooth zaświeci się na biało i usłyszysz komunikat „Connected to [nazwa_urządzenia]” (Połączono z [nazwa_urządzenia]).

Aby sparować kolejne urządzenie przenośne

  • Naciśnij przycisk Bluetooth i przytrzymaj go do momentu, aż wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko i usłyszysz komunikat „Ready to pair another device” (Gotowość do parowania z kolejnym urządzeniem).
  • Sparuj urządzenie przenośne z głośnikiem.

    Uwaga: sparowane urządzenie przenośne będzie przechowywane na liście parowania głośnika. W pamięci głośnika można zapisać dane maksymalnie ośmiu urządzeń przenośnych.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.