Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia z funkcją NFC

Operacja ta jest możliwa tylko w przypadku urządzeń obsługujących parowanie w trybie łączności Bluetooth za pośrednictwem funkcji NFC (ang. Near Field Communication). Odpowiednie informacje znajdziesz w dokumentacji urządzenia.

Gdy słuchawki są włączone, odblokuj urządzenie, a następnie włącz funkcje Bluetooth® i NFC. Dalsze informacje na temat tych funkcji znajdziesz w instrukcji obsługi

Przytknij punkt dotykowy NFC urządzenia do tylnej części panelu sterowania zintegrowanego z wbudowanym pilotem. Urządzenie może wyświetlić monit o akceptację parowania.

Po sparowaniu usłyszysz komunikat „Connected to <device name>” (Połączono z urządzeniem ), a wskaźnik Bluetooth zacznie świecić na biało.

Uwaga: NFC to technologia łączności wymagająca, aby dwa komunikujące się urządzenia znajdowały się w odległości kilku centymetrów. W przypadku niepowodzenia parowania informację o lokalizacji punktu dotykowego funkcji NFC znajdziesz w dokumentacji urządzenia. Po zlokalizowaniu punktu dotykowego pamiętaj, aby podczas parowania znajdował się on blisko tylnej części panelu pilota.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.