90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Tryb stereo i Party

Przy użyciu aplikacji Bose Connect (zalecana) lub za pomocą przycisków sterujących głośniki Bose można sparować tak, aby działały w wybranych trybach:

  • Tryb Party (zgodność lewego i prawego głośnika)
  • Tryb stereo (lewy i prawy głośnik oddzielnie)

Zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika Bose w celu sprawdzenia, czy głośnik dodatkowy działa w wybranych trybach.

Korzystanie z trybu Party lub stereo w aplikacji Bose® Connect

Włącz obydwa głośniki.

Sprawdź, czy przynajmniej jeden z nich został sparowany z urządzeniem mobilnym.

Wybierz ikonę trybu Party w aplikacji Connect. Znajdziesz ją w dolnej części ekranu.

Wybierz opcję „KONTYNUUJ”.

Poczekaj, aż głośniki nawiążą połączenie. Gdy to nastąpi, przejdą w Tryb Party.

Wybierz opcję „Stereo (L/R)”, aby przejść do tego trybu.

Ponownie wybierz opcję „Stereo (L/R)”, aby powrócić do trybu Party.

Ręczne włączanie trybu Party

Upewnij się, że obydwa głośniki są podłączone.

Sprawdź, czy głośnik jest połączony z urządzeniem mobilnym w trybie Bluetooth®.

Na głośniku podłączonym do urządzenia przytrzymaj jednocześnie przycisk Bluetooth i  + .

Zwolnij przyciski, kiedy usłyszysz komunikat „Przyciśnij jednocześnie przycisk Bluetooth i ściszania na drugim urządzeniu Bose”.

Na drugim głośniku jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth i  .

Zwolnij przyciski, kiedy głośnik wyda dźwięk. Po upływie 10 sekund usłyszysz komunikat „Party mode” (Tryb party) z obu głośników jednocześnie. Tryb party jest udostępniony. Możliwe jest teraz odtwarzanie tego samego dźwięku z obu głośników przy użyciu urządzenia przenośnego.

Ręczne włączanie trybu stereo

Na jednym z głośników naciśnij jednocześnie przycisk Bluetooth i  + .

Zwolnij przyciski, kiedy usłyszysz komunikat „Stereo mode” (Tryb stereo). Usłyszysz „Left” (Lewy) z lewego głośnika i „Right” (Prawy) z prawego głośnika. Tryb stereo jest udostępniony. Możliwe jest teraz odtwarzanie dźwięku w trybie stereo przy użyciu urządzenia przenośnego.

Konfiguracja głośników do trybu party. Patrz wyżej.

Przełączanie pomiędzy trybem Party i stereo umożliwia jednoczesne naciśnięcie przycisków Bluetooth i  + .

W celu wyłączenia trybu Party lub stereo należy wykonać następujące czynności na dowolnym głośniku:

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu usłyszenia komunikatu „Bose speakers unlinked” (Głośniki Bose rozłączone).
  • Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wielofunkcyjny i  + do momentu usłyszenia komunikatu „Bose speakers unlinked” (Głośniki Bose rozłączone).
  • Naciśnij przycisk Zasilania w celu wyłączenia głośników.