Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie słuchawek z urządzeniem

Aby sparować słuchawki z urządzeniem, wykonaj następujące czynności:

na prawej muszli słuchawek przesuń przełącznik zasilania/bluetooth® maksymalnie w górę, do symbolu bluetooth i pozostaw go w tym położeniu, aż rozlegnie się komunikat „ready to pair” (gotowość do parowania) lub wskaźnik bluetooth zacznie migać na niebiesko.

upewnij się, że w urządzeniu przenośnym została włączona funkcja bluetooth. (funkcja bluetooth jest zwykle dostępna w menu ustawienia).

Z listy urządzeń wybierz pozycję „Bose AE2 SoundLink”.

rozlegnie się komunikat „connected to <nazwa_urządzenia>” (połączono z ) lub wskaźnik bluetooth zacznie świecić na biało.

Uwaga: dalsze informacje na temat parowania/łączenia urządzenia przenośnego z innymi urządzeniami można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.