Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem

aby dowolne urządzenie z funkcją bluetooth® współpracowało z zestawem słuchawkowym bose, trzeba je sparować. w celu sparowania urządzenia bluetooth® i zestawu słuchawkowego bose bluetooth® wykonaj następujące czynności:

W dolnej części zestawu słuchawkowego przesuń przełącznik zasilania do pozycji oznaczającej włączenie (widoczny będzie kolor zielony).

przełącz zestaw słuchawkowy w tryb umożliwiający jego wykrycie, przytrzymując przycisk połączenie telefoniczne przez około 5 sekund. wskaźnik bluetooth® zacznie powoli migać.

Połączenie telefoniczne

Uwaga: po pierwszym włączeniu zestawu słuchawkowego tryb umożliwiający jego wykrycie zostanie uaktywniony automatycznie.

włącz urządzenie bluetooth® i upewnij się, że jest w nim aktywna funkcja bluetooth®.

odszukaj w urządzeniu listę urządzeń bluetooth® i wybierz pozycję „bose bt1”.

jeżeli urządzenie bluetooth® zapyta o hasło, wpisz cyfry 0000 i naciśnij przycisk ok. niektóre urządzenia wyświetlają również monit o zaakceptowanie połączenia.

po połączeniu obu urządzeń wskaźnik bluetooth® na zestawie słuchawkowym będzie migać, a następnie świecić na niebiesko, sygnalizując pomyślne nawiązanie połączenia. kiedy parowanie jest wykonywane po raz pierwszy, wskaźnik gaśnie po 10 sekundach.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.