Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie pilota z jednostką sterującą

Aby sparować pilota z jednostką sterującą, wykonaj następujące czynności:

naciśnij przycisk zasilania na jednostce sterującej, aby włączyć system lifestyle®.

Umieść pilota zdalnego sterowania w pobliżu jednostki sterującej.

naciśnij i przytrzymaj przycisk ok na pilocie, równocześnie naciskając i przytrzymując przycisk wyciszenia dźwięku na jednostce sterującej. przytrzymaj oba przyciski przez pięć sekund. gdy parowanie dobiegnie końca, zacznie migać wskaźnik zasilania na jednostce sterującej.

Zwolnij przyciski.

Naciskając dowolny przycisk na pilocie, sprawdź, czy wskaźnik zasilania na jednostce sterującej miga po każdym naciśnięciu przycisku.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.