Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie z urządzeniem Bluetooth®

naciśnij przycisk bluetooth na pilocie i przytrzymaj go do momentu, aż wskaźnik bluetooth zacznie migać na niebiesko.

włącz funkcję bluetooth w urządzeniu.

wybierz system bose solo z listy urządzeń.

po sparowaniu system bose solo pojawi się na liście urządzenia jako podłączony. system wyemituje dźwięk, a wskaźnik bluetooth zaświeci się na biało.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.