Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie z urządzeniem Bluetooth®

Parowanie ma miejsce, gdy dwa urządzenia Bluetooth komunikują się ze sobą i nawiązują połączenie. Następnie w pamięci obu urządzeń jest zapisywana informacja o tym połączeniu. Wystarczy raz sparować dane urządzenie z głośnikiem SoundLink® Mini Bluetooth. Głośnik można sparować z maksymalnie sześcioma urządzeniami Bluetooth. Jednocześnie można jednak połączyć się tylko z jednym urządzeniem — i tylko z jednego urządzenia odtwarzać dźwięk.

Aby sparować urządzenie Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

Po włączeniu urządzenia Bluetooth i głośnika SoundLink® Mini naciśnij przycisk Bluetooth na głośniku, aby umożliwić jego wykrycie. Niebieski wskaźnik Bluetooth na głośniku będzie migać, sygnalizując, że głośnik działa w trybie umożliwiającym jego wykrycie.

Bluetooth

W zewnętrznym urządzeniu Bluetooth wybierz opcję „Widoczne” (lub podobną). Umożliwi to urządzeniu wykrycie głośnika SoundLink® Mini.

Odszukaj listę parowania Bluetooth w interfejsie użytkownika urządzenia. Wybierz z listy pozycję „Bose Mini SoundLink”.

Jeżeli urządzenie Bluetooth wyświetla monit o podanie hasła, wpisz 0000 (cztery zera) i naciśnij przycisk „OK”. Niektóre urządzenia proszą również o zaakceptowanie połączenia.

Po zakończeniu parowania usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik Bluetooth zacznie świecić w sposób ciągły.

Aby nawiązać połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij przycisk ZASILANIA, aby włączyć głośnik. Wskaźnik Bluetooth zacznie migać na biało.

Zasilanie

Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym (o ile nie jest już włączona). Po zakończeniu parowania usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik Bluetooth zacznie świecić w sposób ciągły.

Uwaga: kiedy głośnik działa w trybie umożliwiającym jego wykrycie (wskaźnik miga na niebiesko), do trybu łączenia można powrócić, naciskając przycisk Bluetooth. Wskaźnik zacznie migać na biało, a głośnik Bose® SoundLink® Mini powróci do pracy w trybie łączenia.

Bluetooth

Pamięć głośnika

W pamięci głośnika Bose® SoundLink® Mini mieszczą się informacje o maksymalnie sześciu sparowanych urządzeniach. Po sparowaniu kolejnego urządzenia, gdy pamięć będzie już pełna, najrzadziej używane urządzenie zostanie usunięte i zastąpione nowym.

Aby usunąć wszystkie urządzenia z pamięci, wciśnij na ok. 10 sekund przycisk Bluetooth; rozlegnie się dźwięk. Wszystkie urządzenia Bluetooth zostaną skasowane z pamięci, a głośnik Bose® SoundLink® Mini stanie się wykrywalny.

Bluetooth

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.