Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie z urządzeniem Bluetooth®

Po pierwszym włączeniu głośnik zacznie automatycznie wyszukiwać urządzenia przenośne.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth:

Włącz Bluetoothna urządzeniu, które chcesz sparować. Odpowiednia opcja zwykle znajduje się w menu ustawień urządzenia.

Wybierz głośnik Bose Revolve SoundLink z listy urządzeń.

Po zakończeniu parowania zostanie odtworzony komunikat „Connected to <nazwa urządzenia>” (Połączono z ), a wskaźnik Bluetooth zacznie świecić na biało w sposób ciągły.

Na liście parowania głośnika można zapisać do ośmiu sparowanych urządzeń przenośnych.

Parowanie dodatkowego urządzania przenośnego:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu Bluetooth®, aż wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko i zostanie odtworzony komunikat o gotowości do sparowania kolejnego urządzenia („Ready to pair another device”).

Sparuj urządzenie z głośnikiem, wykonując powyższe kroki.

Na liście parowania głośnika można zapisać maksymalnie osiem sparowanych urządzeń przenośnych, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami przenośnymi.
W danej chwili można odtwarzać dźwięk tylko z jednego urządzenia.

Identyfikacja i przełączanie pomiędzy podłączonymi urządzeniami:

Naciśnij przycisk trybu Bluetooth®, aby usłyszeć komunikat informujący o aktualnie podłączonych urządzeniach.

Zatrzymaj odtwarzanie dźwięku na pierwszym urządzeniu, aby przełączyć się na drugie urządzenie.

Rozpocznij odtwarzanie na drugim urządzeniu.

Aby odłączyć urządzenie:

Wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.

Jeśli urządzenie obsługuje parowanie przy użyciu technologii NFC, zbliż punkt łączności NFC urządzenia do górnej środkowej części głośnika. Urządzenie należy zbliżyć do logo Bose.

Aby ponownie podłączyć urządzenie:

Po włączeniu głośnik próbuje się samoczynnie połączyć z dwoma ostatnio używanymi urządzeniami przenośnymi. Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu i być włączone. Jeśli urządzenie obsługuje parowanie przy użyciu technologii NFC, zbliż punkt łączności NFC urządzenia do górnej części głośnika. Urządzenie należy zbliżyć do logo Bose.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.