Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Łączenie z urządzeniem Bluetooth®

Po pierwszym włączeniu głośnik zacznie automatycznie wyszukiwać urządzenia przenośne.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth:

Gdy głośnik jest włączony, przytrzymaj przycisk trybu Bluetooth do momentu, aż usłyszysz komunikat głosowy o gotowości do nawiązania połączenia (wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko)

Włącz Bluetooth na urządzeniu, które chcesz podłączyć. Odpowiednia opcja zwykle znajduje się w menu ustawień urządzenia

Wybierz głośnik SoundWear z listy Bluetooth w urządzeniu.

Po podłączeniu zostanie odtworzony komunikat „Connected to <mobile device name>” (Połączono z ), a wskaźnik Bluetooth zacznie świecić na biało w sposób ciągły.

Podłączanie dodatkowego urządzenia przenośnego:

Na liście parowania głośnika można zapisać maksymalnie osiem sparowanych urządzeń przenośnych, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami przenośnymi.
W danej chwili można odtwarzać dźwięk tylko z jednego urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu, gdy wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko i usłyszysz komunikat informujący o możliwości podłączenia kolejnego urządzenia.

Połącz urządzenie z głośnikiem, wykonując powyższe kroki.

Identyfikacja i przełączanie pomiędzy podłączonymi urządzeniami:

Naciśnij przycisk Bluetooth, aby usłyszeć komunikat informujący o aktualnie podłączonych urządzeniach.

Wstrzymaj odtwarzanie na pierwszym urządzeniu

Rozpocznij odtwarzanie na drugim urządzeniu

Aby odłączyć urządzenie:

Wyłącz funkcję Bluetooth w połączonym urządzeniu.

Aby ponownie podłączyć urządzenie:

Po włączeniu głośnik próbuje się samoczynnie połączyć z dwoma ostatnio używanymi urządzeniami przenośnymi. Urządzenia powinny znajdować się w zasięgu 9 m i muszą być włączone.

Połączeniami Bluetooth można również zarządzać za pomocą aplikacji Bose Connect.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.