Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia przenośnego za pomocą aplikacji Bose® Connect

Włącz słuchawki.

Przycisk zasilania  / BLUETOOTH

Pobierz aplikację Bose® Connect i postępuj zgodnie z instrukcjami parowania wyświetlanymi na ekranie.

<>Po zakończeniu parowania zostanie odtworzony komunikat „Connected to <nazwa urządzenia>” (Połączono z ), a wskaźnik Bluetooth będzie świecić na biało w sposób ciągły.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.