Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia Bluetooth® w trybie NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia łączności wymagająca, aby dwa komunikujące się urządzenia znajdowały się w odległości kilku centymetrów. Jeśli urządzenie obsługuje łączność NFC, to można je łatwo sparować ze słuchawkami:

Gdy słuchawki są włączone, odblokuj urządzenie, a następnie włącz funkcje Bluetooth i NFC. Dalsze informacje na temat tych funkcji znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Przytknij punkt dotykowy NFC urządzenia Bluetooth do tylnej części panelu sterowania zintegrowanego z wbudowanym pilotem. Urządzenie może wyświetlić monit o akceptację parowania.

Uwaga: Aby znaleźć punkt styku łączności NFC, należy przykładać pilota do różnych elementów urządzenia. Nie musi to być środkowa część danego urządzenia.

Po zakończeniu parowania zostanie odtworzony komunikat „Connected to <nazwa urządzenia>” (Połączono z ), a wskaźnik Bluetooth będzie świecić na biało w sposób ciągły.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.