Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia Bluetooth® w trybie NFC

NFC (Near Field Communication) to technologia łączności wymagająca, aby dwa komunikujące się urządzenia znajdowały się w odległości kilku centymetrów. Jeśli urządzenie obsługuje łączność NFC, to można je łatwo sparować z głośnikiem:

Gdy głośnik SoundLink jest włączony, odblokuj urządzenie Bluetooth i włącz funkcje Bluetooth i NFC. Najczęściej można je znaleźć w menu ustawień urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcja obsługi urządzenia

Umieść punkt łączności NFC urządzenia Bluetooth na środku górnej części obudowy głośnika SoundLink. Urządzenie może wyświetlić monit o akceptację parowania.

Uwaga: Aby znaleźć punkt kontaktu NFC, może być konieczne wielokrotne dotykanie głośnika różnymi częściami urządzenia. Punkty kontaktu znajdują się w różnych miejscach w różnych urządzeniach, ale najczęściej mieszczą się z tyłu smartfonu.

Po sparowaniu usłyszysz dźwięk z głośnika i komunikat głosowy, jeśli komunikaty są włączone, informujący o podłączeniu urządzenia: „Connected to <nazwa urządzenia>”. Wskaźnik Bluetooth na głośniku będzie też świecił się na biało dla potwierdzenia sparowania.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.