Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie urządzenia Bluetooth®

Włącz słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania / trybu Bluetooth, aż usłyszysz komunikat o gotowości do parowania lub wskaźnik Bluetooth zacznie migać na niebiesko.

Przycisk zasilania / trybu Bluetooth

Na urządzeniu Bluetooth włącz tryb Bluetooth.

Porada: Funkcja Bluetooth jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

Z listy urządzeń wybierz słuchawki bezprzewodowe Bose SoundSport Pulse.

<>Po zakończeniu parowania zostanie odtworzony komunikat „Connected to <nazwa urządzenia>” (Połączono z ), a wskaźnik Bluetooth będzie świecić na biało w sposób ciągły.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.